Nabízíme Vám provádění staveb, jejich změny a rekonstrukce, údržbu, opravy a odstraňování. Specializujeme se na dopravní stavby a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství, životního prostředí a místního hospodářství. Pracujeme převážně v přírodním prostředí, často v podmínkách se zvýšenými požadavky na ochranu přírodních zdrojů, jakými jsou například lesy, vodní útvary a chráněná území. Stavební práce provádíme rovněž v zastavěném území obcí, v podmínkách ztíženého přístupu a za nejrůznějších technických a technologických omezení a nároků.
Výstavba a rekostrukce inženýrských sítí (kanalizace, vodovody), provádění veškerých zemních prací. Rekonstrukce rybníků, vodních nádrží, realizace a opravy lesních cest. Zemní práce, sanace a úpravy území, demolice objektů.